CENÍK SLUŽEB

Cena konzultací se liší podle místa poradny

Zábřeh        cena první konzultace    550 Kč    kontrolní konzultace   350 Kč

děti do 15 let       první konzultace  400 Kč      kontrolní konzultace    250 Kč

Na základě toxické mapy organismu, získané při konzultaci měřením na EAV přístroji Salvia, doporučuji klientům kúru složenou z preparátů Joalis nebo Diochi. Cena jedné kúry (3-4 přípravky), která trvá cca 1,5 měsíce se pohybuje kolem 1900 Kč.

Ceny na Body centru najdete na stránkách Body centra